Welcome

Werking van de praktijk tijdens Corona-crisis

Beste patiënten,

De praktijk blijft open en beschikbaar voor alle behandelingen tijdens deze tweede lockdown. Tandzorg blijft essentieel en kan dus niet opnieuw uitgesteld worden.

Wij beschikken over al het nodige beschermingsmateriaal en kunnen werken volgens het voorgestelde hygiëne-protocol. Afhankelijk van de behandeling, zal de tandarts aangepaste kledij en bescherming dragen.

We vragen alle patiënten rekening te houden met de volgende punten:

  • Gelieve uw afspraken online (enkel nazichten), telefonisch of per mail te maken. Als wij uw telefoon niet meteen kunnen beantwoorden, gelieve dan een boodschap na te laten. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
  • Indien u hoest, niest, koorts, plots verlies van geur- en/of smaakverlies heeft of zich grieperig voelt, gelieve uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te maken. Deze klachten moeten minstens 14 dagen afwezig zijn vooraleer u een nieuwe afspraak kan maken.
  • Indien u recent in contact bent geweest met een (mogelijk) besmet persoon, gelieve dan uw afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te maken.
  • Indien u of iemand van uw huisgenoten onlangs een Covid-test heeft ondergaan, gelieve het resultaat af te wachten en uw afspraak te verplaatsen.
  • Wij vragen om alleen naar uw afspraak te komen. Voor kinderen <18 jaar of hulpbehoevende personen mag maximum 1 begeleider meekomen in de praktijk. Indien u samen met meerdere leden van uw gezin een afspraak hebt, mag uiteraard heel de familie tegelijk aanwezig zijn.
  • We spreiden de afspraken zodanig dat u zo weinig mogelijk personen kruist in de praktijk. Probeer op tijd naar uw afspraak te komen (dus ook niet te vroeg). Indien u even dient te wachten, mag u in de wachtzaal plaats nemen. U mag ook in uw auto wachten op de parking, gelieve dan wel eerst aan te bellen zodat we weten dat u er bent. Er mogen maximum 2 personen tegelijk (tenzij de personen tot hetzelfde gezin behoren) in de wachtzaal zitten.
  • We voorzien alcoholgel, zodat u de handen in de praktijk kan ontsmetten. Raak zo weinig mogelijk dingen aan.
  • Omwille van hygiëne-maatregelen, is het toilet gesloten en vragen wij u om uw toiletbezoek tot thuis uit te stellen. Tandenpoetsen kan dus ook niet in de praktijk.

Ondanks de berichten in de media, rekenen wij voor deze extra maatregelen GEEN supplementen aan. Al sinds de start van onze praktijk werken wij volgens het voorgestelde hygiëne-protocol. Wij zien dus geen noodzaak om onze tarieven aan te passen.

Door de sluiting tijdens de vorige lockdown is de wachttijd opgelopen tot 2 maanden, maak dus op tijd een afspraak. Preventie blijft een belangrijke factor in de tandheelkundige zorgen en mag in onze ogen niet uitgesteld worden.

We zijn ervan overtuigd dat wij u op een veilige en verantwoorde manier kunnen ontvangen. Gelieve deze maatregelen te respecteren voor uw en onze gezondheid. Indien u wenst uw afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip, gelieve ons dan op tijd te verwittigen zodat wij andere patiënten verder kunnen helpen.

Vriendelijke groeten,

Karel Missinne

Liesbeth Verspeek