Online afspraken

U kunt via onderstaande link een afspraak maken in de online agenda voor uw (half-)jaarlijkse controle.


OPGELET:

  • Via de online agenda kunnen enkel afspraken gemaakt worden voor een (half-) jaarlijks nazicht. Tijdens een nazicht worden de tanden nagekeken, wordt er tandsteen verwijderd en worden vervolgafspraken gegeven indien nodig. Indien u een bijkomend probleem heeft (tandpijn, stuk tand afgebroken, …) gelieve ons dan via mail of telefonisch te contacteren. Zo kunnen wij voldoende tijd voorzien om uw probleem op te lossen.
  • Indien u een afspraak wilt maken voor uw kind, dient u de afspraak op naam van uw kind te maken en niet op uw eigen naam.
  • Bij dringende problemen gelieve ons telefonisch te contacteren, zodat wij u zo snel mogelijk verder kunnen helpen.
  • Gelieve uw afspraken tijdig (24u op voorhand) telefonisch te annuleren indien u verhinderd bent zodat wij andere patiënten van dienst kunnen zijn.

  • Voor urgenties tijdens weekends en feestdagen kan u van 9u tem 18u terecht op de georganiseerde wachtdienst. Telefoonnummer 0903 39 96 69